Audi V8 Quattro Tire Inflation Pressure

Recommended tire inflation pressure for Audi V8 Quattro tires.